Polityka Cookies

Nasza strona internetowa używa tzw. plików "Cookies". "Cookies" to to niewielkie pliki tekstowe o korzystania ze stron internetowych. "Cookies" pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku "Cookies".

Informacji zawartych w plikach "Cookies" używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "Cookies" są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące "Cookies" oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików "Cookies" może wpłynąć na funkcjonalność i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania włącznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez naszą stronę internetową, akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu ich prawidłowego działania. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu "Cookies".

 

Klauzula Informacyjna 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROPAGOWANIA I ROZWOJU WIEDZY O ZABURZENIACH PAMIĘCI I CHOROBACH OTĘPIENNYCH ?COGITO?

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROPAGOWANIA I ROZWOJU WIEDZY O ZABURZENIACH PAMIĘCI I CHOROBACH OTĘPIENNYCH ?COGITO? z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33a, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS nr 0000297255, NIP 852-252-58-46, dane kontaktowe: numer telefonu 732 680 009, adres e-mail:  info@alzheimer.szczecin.pl,

2)       Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Jerzy Kolenda; email: jerzy.kolenda@alzheimer.szczecin.pl.

W dniach 21.01-17.02.2019 IOD będzie nieobecny. Osobą kontaktową w czasie nieobecności IOD jest Marzena Piotrowska; email: marzena.piotrowska@alzheimer.szczecin.pl.

3)       Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)       przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych (takich jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz danych osobowych należących do szczególnych kategorii, takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane biometryczne,

5)       dane, podlagające przetwarzaniu przez Administratora pozyskiwane będą bezpośrednio od pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby bliskiej lub od osoby trzeciej,

6)       odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in. NFZ), Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz osoby przez Państwa upoważnione, a także podmioty działają na podstawie umowy powierzenia,

7)       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres konieczny dla przechowywania dokumentacji medycznej tj. przez 20 lat,

8)       przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

9)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10)   podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.